Rr. Ali Demi, prane BKT, Tirana (AL)

LF-PRO

Industria:

Prodhim

Sherbimi:

Business Web Application

LF-PRO eshte nje platforme e cila unifikon sherbimet te cila lidhen me prodhimin e produkteve te cilat konfigurohen nga klienti ose agjenti dhe dergohen ne fabrike.Kjo platforme pershtatet me metodologji te ndryshme te prodhimit, tipologjite e produkteve, llojet e materialeve te ndertimit, modularitetit te produktit, metodologjise se llogaritjes se kostove dhe shitjes etj.

I gjithe cikli ndiqet nga proceset dhe modulet e ndertuara. Mundesi integrimi me makinerite e prodhimit dhe robotikes.