Rr. Ali Demi, prane BKT, Tirana (AL)

PMS - Property Management System

Industria:

Real Estate

Sherbimi:

Business Web Application

Property Management System - PMS eshte nje platforme (web based) e cila ofron sherbimin e menaxhimit te pronave te cilat ofrohen me qira apo ne perdorim. Platforma mundeson menaxhimin e shtepive, apartamenteve, dyqaneve apo njesive tregtare te cdo madhesie te cilat jepen per aktivitete te ndryshme. Sherbimet e integruara mundesojne gjenerimin e kontratave te ndryshme sipas formateve ligjore, gjenerimin dhe pagesat e faturave te gjeneruara lidhur me kontratat e krijuara, tregojne ne kohe reale nje pasqyre te qarte per pronaret dhe menaxheret e prones si dhe garantojne sigurine dhe dokumentojne historikun e aktitivetit te prones.

Disa nga rolet jane: menaxheri, punonjesit, agjentet(taksambledhes), pronaret, klientet, financa si dhe role dinamike te cilat gjenerohen sipas nevojes. Gjithashtu ne kete sherbim ju mund te kryeni gjenerimin e raporteve sipas nevojes.

Kjo platforme eshte ideale per:
-Qendrat Tregtare te cdo madhesie
-Subjektet te cilat merren me menaxhimin dhe ofrimin e pronave me qira apo ne perdorim
-Subjektet akomoduese
-Pronaret te cilet disponojne shume prona

Disa nga sherbimet:

Rregjistri i Pronave, Pronareve, Klienteve, Punonjesve, Agjenteve etj.

Kontrata sherbimesh te ndryshme.

Faturim i automatizuar periodik sipas llojit te kontratave.

Historiku Prones.

Transaksione financiare cash dhe bank.

Opsione te ndryshme: Transferim kontrate, gjenerim kontrate automatike, faturim manual bulk, mundesi e aplikimit te kamatvonesave etj.