Rr. Ali Demi, prane BKT, Tirana (AL)

Kush jemi

V ZANI SHPK eshte nje kompani e cila ofron sherbime te zhvillimit software, sherbimet cloud dhe konsulence ne fushen e sherbimeve te teknologjise se informacionit. Kompania jone i ka fillesat e saja qe ne vitin 2015, me synimin e qarte te ndertimit te nje familjeje produktesh dixhitale si dhe ofrimin e sherbimeve te tjera te cilat do te mund te krijonin mundesi te reja per klientet tane.
Sot ne operojme ne shume shtete te Europes me disa nga sistemet me koherente dhe inovative te cilat mbulojne sherbime te ndryshme ne industrite e prodhimit dhe transportit.

Fushat ku operojme:

Duke patur si qellim kryesor dixhitalizimin e sherbimeve drejt biznesit ne foksuohemi ne tre fusha kryesore.
- Zhvillimin e produkteve software sipas kerkeses dhe fushes se veprimtarise se biznesit.
- Ofrimin e sherbimeve te teknologjise cloud per te garantuar prezencen online, sigurine dhe vazhdimesine e sherbimeve.
- Planifikimi i hapave per te kaluar nga nje biznes tradicional ne mjedisin dixhital, duke krijuar nje tranzicion te shpejte dhe te sigurte. Ofrimi i suportit gjate gjithe ketij procesi si dhe garancia e vazhdimesise se sherbimeve te mbeshtetura ne infrastrukture cloud ose On Premise.