Rr. Ali Demi, prane BKT, Tirana (AL)

E-Courier PRO

Industria:

Transport

Sherbimi:

Business Web Application

Vendet ku Operon:

Shqiperi, Kosove, Maqedoni e Veriut dhe Serbi

Ky sherbim vjen me disa plane dhe sisteme te shperndara. Platforma baze E-Courier PRO eshte qendra ku te gjitha proceset lidhen dhe bashkeveprojne. Me ane te kesaj platforme klientet mund te pajisen me llogarine e tyre dhe te dergojne dergesat ne destinacionin e deshiruar. Ata mund te ndjekin dergesat e tyre, vlerat financiare si dhe te perdorin sherbimet e tjera direkt nga smartphone i tyre,Nga ana tjeter subjekti postar pajiset me te gjitha rolet e nevojshme per te menaxhuar sherbimet te cilat ofron dhe biznesin. Kryen menaxhimin e degeve, agjencive, magazinave, korriereve etj.

Nje vecori tjeter e ketij sistemi eshte automatizimi i cili mundeson integrimin e sherbimeve me pale te treta te cilat mund te jete platforma financiare, website e-commerce, pajisje te robotikes etj.Platforma mundeson dhe developer tools per te gjithe zhvilluesit te cilet kerkojne te ndertojne porgramet e tyre dhe lidhjen e tyre me llogarite dhe sherbimet postare.Kjo platforme eshte e pershtatur per postat dhe kompanite logjistike te cdo niveli. Duke pershtatur rregulloret dhe lejet ne cdo modul kemi mundesi te krijojme procese te cilat ecin dhe pershtaten me rolet organizative te kompanise.
Platforma vjen dhe me nje marketplace e cila ofron aplikacione te tjera te zhvillura nga ne, te cilat mund te instalohen me nje klikim.

Disa Sherbime

Llogari Biznesi dhe Individe

Llogari biznesesh me shume dege dhe adresa

Plane tarifore te personalizuara

Portofoli digjital ne shume monedha

Transaksione financiare cash, bank dhe e-wallet

Rregullore dhe politika ne shume nivele